Pamiętamy, aby uczcić Święto Niepodległości a w szczególności pamięć tych, którzy o nią walczyli i poświęcili swe życie w jej obronie. Minutą ciszy i modlitwą w sercach upamiętniliśmy obywateli poległych rozstrzelanych przez hitlerowskich najeźdźców, poległych podczas drugiej wojny światowej oraz zamordowanych w obozach koncentracyjnych.

Zapaliliśmy znicze pod pomnikiem, który został wybudowany na terenie cmentarza w dzielnicy Helena. Dzięki, nam młodym ludziom, którzy pamiętają o bohaterstwie naszych rodaków, ich pamięć będzie wiecznie żywa w naszych sercach.