Szkoła

W tej zakładce znajdziecie ważne informacje dotyczące rocznej organizacji pracy w szkole, które możecie pobrać i zapisać na swoim komputerze lub wydrukować.

Jak wygląda organizacja roku szkolnego?

 

I semestr trwa od 2 września 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe trwają od 27 stycznia 2020 r. do 9 lutego 2020 r.

Wielkanocna przerwa świąteczna trwa od 9 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.

Koniec roku szkolnego przypada na 26 czerwca 2019 r.

Które dni będę dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych?

 

W tych dniach uczniowie są zobowiązani do przyjścia na praktyki:

 • 2 stycznia 2020 r. (czwartek),
 • 15 kwietnia 2020 r. (środa),
 • 16 kwietnia 2020 r. (czwartek),
 • 29 kwietnia 2020 r. (środa),
 • 30 kwietnia 2020 r. (czwartek),
 • 23 czerwca 2020 r. (wtorek).

 

Jaki jest plan wydarzeń na rok szkolny 2019/2020?

 

Wrzesień – pasowanie na Ucznia Klasy I.

Październik – Dzień Edukacji Narodowej.

Listopad – rozgrywki piłki siatkowej oraz koszykowej.

Grudzień – Mikołajki, Wigilie Klasowe.

Styczeń – konkurs „Pokaż, co potrafisz”.

Luty – obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Marzec – konkurs „Mój zawód w obiektywie”

Kwiecień – konkurs „Pokoloruj wiersz” oraz obchody Światowego Dnia Autyzmu

Maj i czerwiec – Światowy Dzień bez Papierosa, czyli organizujemy wybory Miss Fitness oraz Strongmana „Praktyka” oraz rozgrywamy turniej piłki nożnej.

Za jakie osiągnięcia będą przyznawane nagrody?
 1. Najwyższa średnia w szkole – laptop.
 2. 10 kolejnych najwyższych średnich w szkole – tablet.
 3. Średnia na koniec roku powyżej 4,00, wzorowe zachowanie oraz wysoka frekwencja – nagroda rzeczowa.
Co grozi za łamanie zasad określonych w statucie szkoły?
 1. Upomnienie ustne przez wychowawcę klasy.
 2. Nagana wychowawcy klasy.
 3. Nagana na piśmie udzielona przez Dyrektora Szkoły.
 4. Skreślenie z listy uczniów decyzją Dyrektora Szkoły.
Jakie nagrody uczeń może otrzymać za wyróżniającą się postawę?
 1. Pochwała wobec klasy.
 2. Dyplom uznania.
 3. Nagroda rzeczowa.
 4. Stypendium.
Jakie kursy dodatkowe są przewidziane dla uczniów klas III?

Szkoła pokryje koszty kursu oraz egzaminu jednego ponadprogramowego kursu dodatkowego (najdroższego) jeżeli uczeń w roku szkolnym 2019/2020 spełni następujące warunki:

 • uzyska pozytywne oceny,
 • uzyska dobre zachowanie,
 • osiągnie wymaganą frekwencję.

Uczeń może wybrać jeden z następujących kursów:

 • spawanie metodą MAG 135,
 • obsługa suwnic,
 • obsługa wózków widłowych,
 • obsługa podestów ruchomych,
 • obsługa kelnersko-barmańska,
 • obsługa kosmetyczna ze stylizacją paznokci,
 • obsługa kasy fiskalnej,
 • inne w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń do wyświetlenia