INFORMATOR ZAWODOWY

dla uczniów kończących edukację w PRAKTYKU. Absolwenci naszej szkoły nawet po zakończeniu edukacji mogą liczyć na wsparcie PRAKTYKA. Czujemy się odpowiedzialni za to, by regularnie podnosili swoje kwalifikacje i doskonale radzili sobie w życiu zawodowym.

A MOŻE JEDNAK MATURA?

Po ukończeniu szkoły branżowej możecie kształcić się w Branżowej Szkole II stopnia oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Ci z was, którzy nie będą mieć 18 lat w momencie ukończenia szkoły branżowej mają obowiązek nadal się kształcić i mogą to robić w szkołach dla dorosłych. Poniżej prezentujemy Wam listę Branżowych Szkół II stopnia i Liceów dla Dorosłych na terenie Nowego Sącza i okolic. 

Prywatna Branżowa Szkoła II stopnia w Nowym Sączu
dla mechaników i elektromechaników pojazdów samochodowych: Technik pojazdów samochodowych;
dla fryzjerów: Technik usług fryzjerskich;
dla kucharzy: Technik żywienia i usług gastronomicznych;
dla sprzedawców: Technik handlowiec.
ul. Kochanowskiego 3, tel. (18) 441 84 18;
www.pbs.szkolybranzowe.edu.pl, e-mail: sekretariat@pbs.szkolybranzowe.edu.pl
Nauka po Branżowej Szkole I stopnia trwa 2 lata
OPŁATA: 200 zł/miesiąc

Branżowa Szkoła II stopnia w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu
dla mechaników i elektromechaników pojazdów samochodowych: Technik pojazdów samochodowych.
ul. Rejtana 18, tel. 18 414 37 11; www.zssns.pl
Nauka po Branżowej Szkole I stopnia trwa 2 lata
SZKOŁA BEZPŁATNA

Branżowa Szkoła II stopnia w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej
dla mechaników i elektromechaników pojazdów samochodowych: Technik pojazdów samochodowych;
dla fryzjerów: Technik usług fryzjerskich;
dla sprzedawców: Technik handlowiec;
– dla elektryków: Technik elektryk;
dla montera robót wykończeniowych w budownictwie: Technik robót wykończeniowych w budownictwie.
ul. Zygmunta Augusta 8, tel. (18) 337 68 32; (18) 337 26 02
Informacja o rekrutacji; e-mail: cku_limanowa@poczta.onet.pl
Nauka po Branżowej Szkole I stopnia trwa 2 lata
SZKOŁA BEZPŁATNA

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła II stopnia w Tarnowie
– dla mechaników i elektromechaników pojazdów samochodowych: Technik pojazdów samochodowych;
dla fryzjerów: Technik usług fryzjerskich;
dla kucharzy:
Technik żywienia i usług gastronomicznych;
dla sprzedawców:
Technik handlowiec;
– dla elektryków:
Technik elektryk;
dla montera robót wykończeniowych w budownictwie:
Technik robót wykończeniowych w budownictwie;
dla murarzy-tynkarzy:
Technik budownictwa;
dla monterów sieci i instalacji sanitarnych:
Technik inżynierii sanitarnej;
dla piekarzy i cukierników:
Technik technologii żywności;
dla stolarzy:
Technik technologii drewna;
dla ślusarzy i operatorów obrabiarek skrawających:
Technik mechanik.
Pl. Dworcowy 5A, 33-100 Tarnów, tel. 14 688 87 02;
www.szkolyrzemiosla.tarnow.pl; e-mail: sekretariat@szkolyrzemiosla.tarnow.pl
Nauka po Branżowej Szkole I stopnia trwa 2 lata
OPŁATA: 50 zł/semestr
Branżowa Szkoła II stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku
dla fryzjerów: Technik usług fryzjerskich;
dla sprzedawców: Technik handlowiec;
– dla elektryków: Technik elektryk;
dla montera robót wykończeniowych w budownictwie: Technik robót wykończeniowych w budownictwie.
ul. Piastowska 2, tel. (14) 663 16 03
www.zstib.edu.pl; e-mail: szkola@zsp2.edu.pl
Nauka po Branżowej Szkole I stopnia trwa 2 lata
SZKOŁA BEZPŁATNA

Liceum Ogólnokształcące COSINUS dla Dorosłych w Nowym Sączu
ul. Wąsowiczów 10; tel. (18) 531 16 85; www.cosinus.pl
Nauka po Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata (od 3 semestru)
Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele od 8.00 – 18.00
SZKOŁA BEZPŁATNA

Liceum Ogólnokształcące „Żak” dla Dorosłych w Nowym Sączu
ul. Długosza 73; tel. (18) 442 14 57; www.zak.edu.pl; e-mail: nowysacz@zak.edu.pl
Nauka po Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata (od 3 semestru)
Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sobotę i niedzielę między 8.00 a 18.00
OPŁATA: 139 zł/miesiąc

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej
ul. Zygmunta Augusta 8, tel. (18) 337 68 32; (18) 337 26 02
www.cku.limanowa.pl; e-mail: cku_limanowa@poczta.onet.pl
Nauka po Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata (od 3 semestru)
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: w piątki od 14.30-19.10, w soboty od 8.00-14.20
SZKOŁA BEZPŁATNA

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szkołach dla Dorosłych w Brzesku
ul. Piastowska 7, tel. 693 354 753
www.brzesko.edu.pl; e-mail: technikum@brzesko.edu.pl
Nauka po Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata (od 3 semestru)
Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele od 8.00 do 16.00
OPŁATA: 200 zł/miesiąc

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń do wyświetlenia

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Możecie również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ) zdobywając tytuł technika w waszym zawodzie (warunkiem uzyskania tytułu technika jest ukończenie liceum – w waszym wypadku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – MATURA NIE JEST KONIECZNA! oraz zdanie egzaminu zawodowego z wybranej kwalifikacji). 

Szkoły dla Dorosłych w Brzesku
ul. Piastowska 7, tel. (14) 663 32 42; (14) 671 43 43
www.brzesko.edu.pl; e-mail: technikum@brzesko.edu.pl
Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę
OPŁATA: 200 zł/miesiąc

Technik budownictwa – dla murarzy-tynkarzy
Technik elektryk – dla elektromechaników
Technik handlowiec – dla sprzedawców
Technik mechanik – dla ślusarzy i operatorów obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych – dla mechaników i elektromechaników pojazdów samochodowych
Technik usług fryzjerskich – dla fryzjerów
Technik urządzeń sanitarnych – dla monterów sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Technik żywienia i usług gastronomicznych – dla kucharzy

KARIERA ZAWODOWA

Gdzie za pracą?
PRACA W POLSCE – BAROMETR ZAWODÓW 2023
„Barometr Zawodów” jest badaniem jakościowym przeprowadzonym na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Badanie pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Na stronie internetowej badania: https://barometrzawodow.pl/ możecie sprawdzić, w których powiatach województwa małopolskiego brakuje fachowców w waszej branży. Znajdziecie tam również informacje dla pozostałych województw w Polsce.
PRACA ZA GRANICĄ – EURES
Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz ich partnerów, w tym Ochotniczych Hufców Pracy, która powstała w celu wspierania mobilności pracowników w państwach członkowskich sieci, tj. w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Sieć EURES świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich. Przed wyjazdem do pracy za granicę warto zapoznać się z warunkami życia i pracy w państwie, w którym zamierzasz podjąć pracę. Potrzebne informacje znajdziesz m.in. na kanale YouTube oraz Facebooku pod nazwą Europe L&W. Ofert pracy możesz szukać tutaj: https://eures.praca.gov.pl/ Jeżeli masz pytania dotyczące ofert pracy w danym zawodzie skontaktuj się z doradcą Krzysztofem Borkiem k.borek@ohp.pl)

Jak przygotować dobre CV?
Curriculum Vitae (CV), czyli życiorys to pierwsza informacja o Was, która trafia do rąk pracodawcy, dlatego warto postarać się, by było naprawdę dobre. Poniżej znajdziecie przykład CV, na podstawie którego możecie napisać swoje. Możecie również skorzystać z internetowego kreatora CV na przykłada tutaj: https://interviewme.pl/kreator-cv#1/ W napisaniu dobrego CV zawsze chętnie Wam pomożemy.

Poszukiwanie pracy
Mimo, że wasza umowa z zakładem pracy kończy się dopiero końcem sierpnia, o poszukiwaniu pracy od września warto pomyśleć wcześniej. Jeśli już przygotowaliście CV to teraz możecie porozglądać się za ofertami pracy. Na przykład korzystając z usług Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu (jednostce OHP znajdującej się na ul. Rejtana 18), które zajmuje się prowadzeniem pośrednictwa pracy w kraju i za granicą, prowadzeniem poradnictwa i informacji zawodowej oraz prowadzeniem szkoleń zgodnie z potrzebami rynku pracy. Albo skorzystać ze stron internetowych (adresy poniżej), na których zamieszczane są aktualne oferty pracy w Polsce oraz za granicą.

Tutaj oprócz ofert pracy znajdziecie również porady dotyczące poszukiwania pracy:
infopraca.pl (dostępna również aplikacja mobilna)
pracuj.pl (dostępna również aplikacja mobilna)
praca.pl
praca.egospodarka.pl
praca.gratka.pl
praca.money.pl
Tutaj znajdziecie tylko oferty pracy:
careerjet.pl
pl.jobrapido.com
pl.indeed.com
szybkopraca.pl

Praca osób niepełnoletnich
Wielu z was zastanawia się nad tym czy jako osoba niepełnoletnia, która ukończyła Branżową Szkołę I stopnia może podjąć zatrudnienie. Oczywiście jest to możliwe pod pewnymi warunkami. Możecie zostać zatrudnieni na umowę o pracę czy umowę zlecenie, ale do 18 roku życia nie możecie pracować na nocną zmianę i w nadgodzinach. Istnieje również wykaz prac wzbronionych młodocianym, w którym zawierają się prace zagrażające życiu i zdrowiu pracownika.

NIE ZAPOMINAJCIE O NAS!

Mimo, że kończycie szkołę, to zawsze możecie na nas liczyć, ponieważ zależy nam również na naszych absolwentach. Nasza kadra zawsze służy radą i pomocą. Pamiętamy o Was informując o dostępnych kursach, stażach, o prowadzonych rekrutacjach w sądeckich firmach itp.

Pliki do pobrania

Przykładowe CV