Drodzy Uczniowie,

zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zostaje przedłużone do 25 kwietnia zawieszenie zajęć praktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich.

Natomiast uczniowie klas trzecich powracają na zajęcia praktyczne organizowane u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

W związku z powyższym uczniowie klas trzecich proszeni są o niezwłoczny kontakt z pracodawcą w celu potwierdzenia powrotu na zajęcia praktyczne.