Drodzy Uczniowie,

zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od poniedziałku 26 kwietnia uczniowie klas pierwszych i drugich powracają na zajęcia praktyczne organizowane u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

W związku z powyższym uczniowie klas pierwszych i drugich proszeni są o niezwłoczny kontakt z pracodawcą w celu potwierdzenia powrotu na zajęcia praktyczne.