Uzależnienia są coraz większym problemem wśród młodych ludzi. Uzależniamy się od substancji psychoaktywnych, dopalaczy, mamy uzależnienia od jedzenia, zakupów czy nowoczesnych technologii. Według klasycznej definicji, uzależnienie jest nabytą silną potrzebą wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. Określa się je także jako ryzykowne, wymykające się spod kontroli zachowanie. W celu zwrócenia uwagi młodych ludzi na ten problem powstał projekt „Młodzi – młodym. O uzależnieniach i zdrowym stylu życia”, gdzie wasi koledzy i koleżanki wyszukali informacje które posłużyły do stworzenia ulotek profilaktycznych. Ich celem było przekazanie młodym ludziom przez waszych rówieśników informacji w tej tematyce według nich najważniejszych. Ulotki te są swego rodzaju punktem kontrolnym do zastanowienia się czy napewno problem w jakimś stopniu już mnie nie dotyczy. Jeśli po przeczytaniu ich stwierdzisz, że odnajdujesz tam swoje zachowania nie bój się szukać pomocy. Ważną kwestią jest również przypomnienie kwestii prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia, który w istotny sposób podnosi jego jakość. Serdecznie dziękuję: Katarzynie Skoczeń, Julii Bogaczyk, Julii Rachwalik, Patrykowi Zygmuntowi, Natalii Ogorzałek, Marioli Kumor oraz Justynie Florek za zaangażowanie oraz chęci – bez was nie udałoby się tego osiągnąć.