Tegoroczne obchody Dnia Języka Ojczystego rozciągnęły nam się na cały tydzień. Zadań jakim musieliście sprostać było wiele. Uczniowie mieli okazję wykazać się w quizie na temat języka polskiego oraz dialektów polskich, poznać rolę i znaczenie w historii naszego rodzimego  języka sławnych postaci jak np. Mikołaj Rej czy Jan Kochanowski. Mogliście w ramach tego tygodnia zobaczyć film pt. „Błyskawiczne dzieje polszczyzny” oraz spróbować wymyślić hasło zachęcające do stosowania pięknej polszczyzny. Bardzo zaabsorbowało was przygotowywanie w ramach lekcji pięknych plakatów promujących poprawną polszczyznę. Zobaczcie w galerii jakie piękne prace dzięki wam powstały.