Nasze pomocnice św. Mikołaja w tym roku również nie zawiodły. Zaskoczyły dzieciaki z przedszkola, oddziałów specjalnych oraz zerówek pukając do sal. Dziewczęta przeprowadzały z uczniami wspólne czytanie świątecznych opowieści. Następnie przeprowadzały egzamin, po zdaniu którego uczeń mógł zostać oficjalnym pomocnikiem Świętego. Dzieciaki musiały wykazać się wiedzą  na temat tradycji świątecznych, sprytem w rozwiązywaniu świątecznych zagadek oraz umiejętnością kolorowania świątecznych obrazków i śpiewania kolęd. Na szczęście wszystkim udało się zdać ten trudny test i otrzymać z rąk naszych elfek pamiątkowy medal pomocnika św. Mikołaja oraz słodkości. Najważniejsze w tym dniu nie była sama wiedza a radość jaka malowała się na twarzach maluchów. Dla takich chwil warto i nam zrobiło się cieplej na sercu, że mogłyśmy sprawić komuś przyjemność.