Patriotyzm nosi się w sercu. Nasi uczniowie mieli możliwość wykazać się taką postawą podczas czytania i recytowania poezji patriotycznej na lekcjach języka polskiego przez cały listopad. Cieszymy się, że podeszliście do organizowanej akcji poważnie i dumą wzięliście w niej udział.  W ramach 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie zostali nagrodzeni koszulkami patriotycznymi. Gratulacje dla: Miłosza Dudy, Angeliki Jarczok, Patrycji Tobiasz, Marcela Mordarskiego, Dominiki Świerad, Martyny Żywczak, Piotra Platy, Krzysztofa Barana, Kingi Kowalik, Dominiki Kubackiej!