Dziękujemy serdecznie Panu Jarosławowi Mleczko, przedstawicielowi Fundacji Bezpiecznie do Celu za przedstawienie nam w sposób przystępny  zagadnień związanych z cyberprzemocą. Mieliśmy okazję wysłuchać treści związanych  z zachowaniem bezpieczeństwa w Sieci, zagrożeń jakie niesie udostępnianie innym osobom swoich danych i haseł, a także konsekwencji prawnych hejtowania w Internecie.