Rozegraliśmy integracyjny turniej piłki nożnej dziewcząt,  w którym udział wzięły uczennice klas pierwszych drugich oraz trzecich   „Praktyk” w Chełmcu oraz w Wielogłowach. Ideą niniejszego wydarzenia była integracja dziewcząt z obu szkół, propagowanie zdrowego stylu życia oraz kultury fizycznej. Dziewczęta bardzo się starały i walczyły do ostatniego gwizdka sędzinej.

Spotkanie integracyjne zwieńczone było wizytą w restauracji McDonald, w czasie którego dziewczyny miały możliwość lepszego poznania siebie nawzajem.