Dzień 15.10.2018 r. będzie w naszej szkole dniem wolnym od zajęć szkolnych. Uczniowie w tym dniu zobowiązani są do odbycia praktycznej nauki zawodu u pracodawców.