Część teoretyczna (pisemna i ustna) egzaminu czeladniczego dla absolwentów odbywających praktyczną naukę zawodu w firmie WIŚNIOWSKI w zawodach:
– mechanik pojazdów samochodowych,
– ślusarz,
– operator obrabiarek skrawających,

odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 10 sierpnia o godzinie 9.00 w naszej szkole w Wielogłowach.

Przystępujący do egzaminu powinni zadbać o odpowiedni strój – najlepiej galowy, zabrać ze sobą dowód osobisty i długopis.

Termin części praktycznej egzaminu czeladniczego zostanie ustalony bezpośrednio po egzaminie teoretycznym.