Absolwenci, którzy w tym roku ukończyli naszą szkołę i odbywają praktyczną naukę zawodu w firmie WIŚNIOWSKI proszeni są o wypełnienie wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego i dostarczenie go wraz z aktualną fotografią formatu legitymacyjnego (35 x 45 [mm]) oraz świadectwem ukończenia szkoły do działu kadr firmy WIŚNIOWSKI celem dopełnienia formalności przed egzaminem czeladniczym do dnia 21 lipca 2017 r.

Wniosek można pobrać w dziale kadr firmy WIŚNIOWSKI lub pobrać tutaj.