Termin egzaminu na Podesty ruchome przejezdne wolnobieżne kat. IP został zaplanowany na dzień 20 grudnia tj. wtorek, godzina 9.00 w CSD AGRAMON S.C., Nowy Sącz ul. Długosza 67.

Egzamin praktyczny odbędzie się we wskazanym miejscu, tj. Nel- Tech ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz.

Kandydaci przystępujący do egzaminu winni w celu potwierdzenia tożsamości posiadać przy sobie dowód osobisty.

Zajęcia przypominające dla kandydatów:

19 grudnia tj. poniedziałek godzina 10.00  CSD AGRAMON S.C.,ul. Długosza 67.