Termin egzaminu został zaplanowany na dzień 5 sierpnia (tj. piątek) ok. godziny 8.00 w CSD AGRAMON S.C., Nowy Sącz, ul. Długosza 67.

Egzamin praktyczny odbędzie się we wskazanym miejscu, tj. w firmie NEL- Tech, Nowy Sącz, ul. Zielona 55.

Kandydaci przystępujący do egzaminu winni w celu potwierdzenia tożsamości posiadać przy sobie dowód osobisty.

Zajęcia przypominające dla kandydatów:

Zajęcia teoretyczne

1 sierpnia (tj. poniedziałek) godz. 15:30 CSD AGRAMON S.C., Nowy Sącz, ul. Długosza 67.