Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu na operatorów: wózków jezdniowch podnośnikowych, suwnic sterowanych z poziomu roboczego oraz podestów ruchomych mogą podejść do egzaminu poprawkowego organizowanego w firmie „WIŚNIOWSKI”.

 

Chętni do poprawek proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu i opłacenia egzaminu poprawkowego. Opłata minimalna to 152 zł (jej wysokość ostateczna będzie uzależniona od liczby chętnych).