Osoby, które w dniu 4 stycznia nie zdały egzaminu na operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych- kat. IIWJO mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego.

W tym celu należy do dnia 12 stycznia 2018 r. (piątek) udać się do siedziby CSD AGRAMON w Nowym Sączu przy ul. Długosza 67 i wypełnić wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu i uiścić opłatę w wysokości 250 zł.

Uczniowie nieobecni na egzaminie muszą napisać usprawiedliwienia i dostarczyć je do CSD AGRAMON.