Egzamin spawalniczy odbędzie się w dniu 8 kwietnia (środa):

– część teoretyczna o godzinie 15:00 w PRAKTYKU w Wielogłowach.
Uczniowie zobowiązani są stawić się na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu wraz z aktulanym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

– część praktyczna w firmie WIŚNIOWSKI po zakończeniu części teoretycznej.