Termin egzaminu został zaplanowany na dzień 22 lipca (tj. piątek) na godzinę  8.00 w CSD AGRAMON S.C., Nowy Sącz, ul. Długosza 67.

Egzamin praktyczny odbędzie się we wskazanym miejscu, tj. w firmie Metalex, Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 30 a.

Kandydaci przystępujący do egzaminu winni w celu potwierdzenia tożsamości posiadać przy sobie dowód osobisty.

Zajęcia przypominające dla kandydatów:

Zajęcia teoretyczne:

20 lipca (tj. środa) godz. 15:30 CSD AGRAMON S.C., Nowy Sącz, ul. Długosza 67.