Termin egzaminu został przesunięty na dzień 3 sierpnia (tj. środa) ok. godziny  8.00 w  CSD AGRAMON S.C., Nowy Sącz ul. Długosza 67.

Egzamin praktyczny odbędzie się we wskazanym miejscu, tj. w firmie Metalex, Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 30 a.

Kandydaci przystępujący do egzaminu winni w celu potwierdzenia tożsamości posiadać przy sobie dowód osobisty.

Zajęcia przypominające dla kandydatów:

Zajęcia teoretyczne:

29 lipca (tj. piątek) godz. 15:30 CSD AGRAMON S.C., ul. Długosza 67, Nowy Sącz.