Termin egzaminu został zaplanowany na dzień 15 listopada tj. wtorek godzina 11.30 w  CSD AGRAMON S.C., Nowy Sącz ul. Długosza 67.

Egzamin praktyczny odbędzie się we wskazanym miejscu, tj. Zakład Produkcyjno- Szkoleniowy ul. Wyspiańskiego 28, 33-300 Nowy Sącz.

Kandydaci przystępujący do egzaminu winni w celu potwierdzenia tożsamości posiadać przy sobie dowód osobisty.

 

Zajęcia przypominające dla kandydatów:

Zajęcia teoretyczne:

10 listopada tj. czwartek o godzinie 15.00 CSD AGRAMON S.C., Nowy Sącz ul. Długosza 67.