Termin egzaminu został ustalony na dzień 3 czerwca 2016 r. tj. piątek o godz. 8.00 (grupa 2) i godz. 9.30 (3 grupa) w Centrum Szkoleniowo-Doradczym AGRAMON przy ulicy Długosza 67 w Nowym Sączu.

Egzamin praktyczny odbędzie się we wskazanym miejscu tj., w Zakładzie Produkcyjno-Szkoleniowym przy ul. Wyspiańskiego 28 w Nowym Sączu.

Kandydaci przystępujący do egzaminu w celu potwierdzenia tożsamości winni posiadać przy sobie dowód osobisty.

 

Zajęcia przypominające dla kandydatów:

Teoria

2 grupa – 31 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 15.30 – CSD AGRAMON, ul. Długosza 67, Nowy Sącz

3 grupa – 31 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 13.00 – CSD AGRAMON, ul. Długosza 67, Nowy Sącz

Praktyka

2 grupa – 1 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 15.30 – Zakład Produkcyjno-Szkoleniowy, ul. Wyspiańskiego 28, Nowy Sącz

3 grupa – 1 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 14.00 – Zakład Produkcyjno-Szkoleniowy, ul. Wyspiańskiego 28, Nowy Sącz