Termin egzaminu został zaplanowany na dzień 30 listopada tj. środa, godzina 9.00 w CSD AGRAMON S.C., Nowy Sącz ul. Długosza 67.

Egzamin praktyczny odbędzie się we wskazanym miejscu, tj. Zakład Produkcyjno- Szkoleniowy ul. Wyspiańskiego 28, 33-300 Nowy Sącz.

Kandydaci przystępujący do egzaminu winni w celu potwierdzenia tożsamości posiadać przy sobie dowód osobisty.

Zajęcia przypominające dla kandydatów:

3. grupa – 28 listopada tj. poniedziałek o godzinie 7.00  CSD AGRAMON S.C., Nowy Sącz ul. Długosza 67.

4. grupa – 29 listopada tj. wtorek o godzinie 7.00  CSD AGRAMON S.C., Nowy Sącz ul. Długosza 67.