Termin egzaminu został zaplanowany na dzień 8 lipca (piątek) ok.  godziny 7.15 w  CSD AGRAMON S.C., Nowy Sącz ul. Długosza 67.

Egzamin praktyczny odbędzie się we wskazanym miejscu, tj. w firmie Zakład Produkcyjno- Szkoleniowy Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 28

Kandydaci przystępujący do egzaminu winni w celu potwierdzenia tożsamości posiadać przy sobie dowód osobisty.

Zajęcia przypominające dla kandydatów:

Zajęcia teoretyczne:

4 lipca (poniedziałek) o godz. 15:30 CSD AGRAMON, Nowy Sącz ul. Długosza 67.

Zajęcia praktyczne:

5 lipca (wtorek) o godz.15.30  – Zakład Produkcyjno- Szkoleniowy, Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 28.