Egzamin dla operatorów suwnic sterowanych z poziomu roboczego kat. II S został ustalony na dzień 26 maja (wtorek) na godzinę 7:00 (teoria – sala szkoleniowa nr 3 w Firmie „WIŚNIOWSKI”, praktyka po zdaniu egzaminu teoretycznego  – na hali produkcyjnej).

 

Egzamin dla operatorów podestów ruchomych przejezdynch wolnobieżnych – nożycowych kat. I P został ustalony na dzień 14 maja (czwartek) na godzinę 9:00 (teoria – sala szkoleniowa nr 3 w Firmie „WIŚNIOWSKI”, praktyka po zdaniu egzaminu teoretycznego – na hali produkcyjnej).

 

Egzamin dla operatorów wózków jezdniowch podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych kat. II WJO został ustalony na dzień 21 maja (czwartek) na godzinę 7:00 (teoria – sala szkoleniowa nr 3 w Firmie „WIŚNIOWSKI”, praktyka po zdaniu egzaminu teoretycznego – na hali produkcyjnej).

 

Do przystąpienia do egzaminu wymagane jest posiadanie dowodu osobistego.