Osoby odbywające praktyczną naukę zawodu w firmie „Wiśniowski” w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, ślusarz i operator obrabiarek skrawających będą zdawać część teoretyczną egzaminu czeladniczego 31 sierpnia tj. środa o godz. 9.00 w szkole w Wielogłowach.

 

Część praktyczna egzaminu dla uczniów uczących się w zawodach ślusarz i operator obrabiarek skrawających będzie się odbywać 29 i 30 sierpnia w firmie „Wiśniowski”.

 

Szkolenie dotyczące przebiegu egzaminu DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW będzie się odbywać w firmie „Wiśniowski” w dniach 29 i 30 sierpnia od godziny 15.00 na ekspozycji. Osoby nie uczące się w firmie „Wiśniowski”, które chcą wziąć udział w szkoleniu, proszone są o kontakt z Katarzyną Filip (tel. 602 883 773) w celu zarezerwowania miejsca.