30kw.2018

Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu