29lip2019

dekarz, elektromechanik, kucharz, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, ślusarz

Od 8.30 do 12.00

Lokalizacja: PRAKTYK w Wielogłowach

Wielogłowy 56