16lut2018

Grupa 1.

Od 8.00

Lokalizacja: CSD Agramon w Nowym Sączu, parter

ul. Długosza 67