27cze2018

Cześć praktyczna, grupa 1.

Od 11.30 do 15.00

Lokalizacja: Prywatne Technikum Zawodowe w Nowym Sączu, sala pracowni handlowej 1

ul. Kochanowskiego 3