13lut2018

Grupa 3.

Od 8.00 do 12.00

Lokalizacja: CSD Agramon w Nowym Sączu, parter

ul. Długosza 67