25mar2024

Kurs zawodowy

Od 7.30

Lokalizacja: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie

os. Szkolne 21