02maj2023

Kurs zawodowy

Od 12.20

Lokalizacja: Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, sala 29

ul. Zamnehofa 1