07sty2020

Kurs zawodowy

Od 8.00

Lokalizacja: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie

os. Szkolne 21, 31-977 Kraków