Więzy międzyludzkie są bardzo ważne. Nasze klasy pierwsze postanowiły zacieśnić swoje relacje i wybrały się na łono natury, by móc się lepiej poznać i zintegrować. Wszyscy w świetnych nastrojach korzystali z pięknego i słonecznego dnia.