Rozpoczynamy kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych dla pierwszej grupy szkoleniowej – z naszej szkoły są to blacharze samochodowi.

Część teoretyczna będzie się odbywać w Centrum Szkoleniowo-Doradczym AGRAMON w Nowym Sączu, przy ul. Długosza 67 (parter) w niżej wymienionych terminach:

21.03.2016 r. – godz. 12.00 – 15.00

22.03.2016 r. – godz. 12.00 – 15.00

23.03.2016 r. – godz. 12.00 – 15.00

 

Cześć praktyczna będzie realizowana w Zakładzie Produkcyjno-Szkoleniowym Janusz Gumularz w Nowym Sączu, przy ul. Wyspiańskiego 28 w terminie 29-30.03.2016 r. w godz. 12.00 – 15.00.