Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć przypominających dla uczniów biorących udział w kursie spawacza (grupa 1. i gr 2.):

31 stycznia (wtorek), godz. 15.30 – spotkanie w formie przypomnienia teorii, rozwiązywanie przykładowych zadań (salka wykładowa)
1 lutego (środa), godz. 15.30 – egzamin w formie próbnej (miejsce ćwiczeń)