Kurs rozpocznie się zajęciami teoretycznymi, na którym zostanie ustalony dalszy harmonogram kursu.

Zajęcia rozpoczną się 29.01.2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w Rejonowym Ośrodku Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Nowym Sączu, przy ul. Rejtana 18 (budynek Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu).