Poniżej zamieszczamy godziny rozpoczęcia kursów zawodowych rozpoczynających się 4 kwietnia:

 

Klasy pierwsze:

Elektromechanik – 8.00

Fryzjer – 8.00

Mechanik pojazdów samochodowych – 8:00

 

Klasy trzecie:

Cukiernik – 9.00

Operator obrabiarek skrawających – 8.00

Ślusarz – 8.00

Sprzedawca – 13.55