Wszyscy nasi uczniowie zakończyli kurs spawania metodą MAG 135 sukcesem. Gratulujemy!

W tym roku w bezpłatnym kursie spawania wzięło udział 47 uczniów czyli ponad 75% uczniów klas trzecich. Na spawalni w firmie „Wiśniowski” przez kilka tygodni ćwiczyli pod czujnym okiem instruktorów. Dzięki temu wszyscy zdali egzamin w pierwszym terminie i ukończą szkołę z dodatkowymi uprawnieniami. Wręczenie uprawnień nastąpi podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.