Od 25 marca 2020 r. Szkoła „Praktyk” wdraża nauczanie zdalne. Bardzo dziękujemy rodzicom i uczniom za pomoc w przyspieszeniu tego procesu przez podanie brakujących adresów e-mail oraz zapewnienie uczniom możliwości korzystania z urządzeń z dostępem do internetu.

 

Dziennik elektroniczny

Osoby, które jeszcze nie mają dostępu do dziennika elektronicznego (zarówno uczniowie jak i rodzice) muszą podać adres e-mail wychowawcy. Gdy wychowawca wprowadzi adres e-mail do dziennika będzie możliwe założenie konta i pierwsze logowanie. Instrukcja pierwszego logowania znajduje się pod poniższym linkiem:

Instrukcja pierwszego logowania

Aby ułatwić dostęp do dziennika elektronicznego na urządzeniu mobilnym przy pomocy aplikacji DZIENNICZEK+ należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

Instrukcja do aplikacji DZIENNICZEK+

Na czym będzie opierać się nauka zdalna

Nauczyciele będą wykorzystywać podczas nauki zdalnej w głównej mierze dziennik elektroniczny. Lekcje będą się odbywać według obowiązującego planu lekcji w związku z tym prosimy, aby uczniowie w tym czasie zalogowali się do dziennika. Nauczyciel będzie zamieszczał zadania do wykonania w dzienniku w zakładce „zadania domowe” oraz określał czas w jakim uczeń powinien rozwiązać zadane prace. Uczniowie otrzymają poprzez wiadomość lub e-mail materiały i treści pomocne w opanowaniu konkretnych treści. W sytuacji, kiedy nauczyciel zdecyduje się na używanie innych programów lub aplikacji powinien on o tym poinformować uczniów. W czasie lekcji nauczyciele są dostępni poprzez dziennik elektroniczny w celu wytłumaczenia materiału lub ewentualnych niejasności zarówno dla ucznia jak i rodzica. Odsyłanie prac będzie również w ten sposób możliwe. Rodzic i uczeń ma możliwość sprawdzić uzyskane oceny w dzienniku elektronicznym. Nauczyciele będą realizować program nauczania poprzez rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej strony internetowe i bazy danych jak np zintegrowana platforma edukacyjna lub zdalne lekcje oraz inne źródła.

Prosimy kontaktować się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.

Zajęcia praktyczne

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej pracodawcy mają możliwość zwolnienia z zajęć praktycznych ucznia, w dniach przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu, jednakże jest to indywidualna decyzja każdego pracodawcy. W dni przeznaczone na naukę szkolną uczniowie nie uczęszczają na zajęcia praktyczne, lecz uczą się w swoich domach. Uczniowie odbywający zajęcia w firmie WIŚNIOWSKI są zwolnieni z obowiązku przychodzenia na praktyki do Świąt Wielkanocnych.

Kursy zawodowe

Część uczniów, którzy przed ograniczeniem pracy jednostek oświaty rozpoczęli turnusy dokształcania teoretycznego zawodowego będzie miała możliwość ukończyć je w formie zdalnej. Informacje o takiej możliwości otrzymają uczniowie od szkoły lub od ośrodka, który taki kurs prowadzi. Uczniowie odbywający kursy w formie zdalnej nie mają możliwości uczestnictwa z zajęciach prowadzonych przez szkołę w formie elektronicznej, natomiast po zakończeniu turnusu poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym kontaktują się z nauczycielami uczącymi w celu przesłania materiałów i uzupełnienia wiedzy.

Praca szkoły

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego ze szkołą w godzinach od 12.00-19.00 pod numerem telefonu 668 775 727 lub poprzez dziennik elektroniczny.

 

Facebook

 

Zapraszamy również na nasz fanpage, na którym codziennie pojawiają się nowe wyzwania i ciekawostki. Im więcej nas, tym milej.

Zawodówka jest fajna!