Absolwenci, którzy zdali egzamin czeladniczy mogą zgłaszać się po odbiór dyplomów do Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, na ul. Żółkiewskiego 18 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.