Uczniowie, zdający egzamin czeladniczy w firmie Wiśniowski, będą mogli odbierać Dyplomy Czeladnicze od 1 października w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, ul. Żółkiewskiego 18, od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.