Uczniów, którzy przystępowali do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (OKE) zapraszamy po odbiór dyplomów od 26 sierpnia.