Zapraszamy wszystkich absolwentów, którzy w czerwcu i lipcu przystępowali do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do odbioru dyplomów i informacji o wynikach tego egzaminu.