Drodzy Uczniowie zapraszamy Was po odbiór świadectw u wychowawców dnia 26.06.2020r. W związku z zagrożeniem COVID-19 musimy w tym dniu zachować szczególną ostrożność i postępować według poniższych wytycznych i harmonogramu:

  1. Odbierać świadectwa mogą brać udział jedynie uczniowie/ opiekunowie prawni ucznia w pełni zdrowi.
  2. Nauczyciel, uczeń oraz opiekun prawny nie może odebrać świadectwa jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama objęta jest kwarantanną lub izolacja w warunkach domowych.
  3. Uczeń/ nauczyciel/ opiekun prawny ma obowiązek posiadać ochronę ust i nosa w postaci maseczki/ przyłbicy ochronnej.
  4. Przed wejściem do szkoły/sali szkolnej oraz po wyjściu z niej należy zdezynfekować ręce.
  5. Każdy uczeń/ opiekun prawny korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
  6. Odbiór świadectw będzie się odbywać w salach wyznaczonych dla każdej grupy.
  7. Czekając na wejście do szkoły albo sali, uczniowie zachowują odpowiedni dostęp (co najmniej 2 m) oraz maja zakryte usta i nos.
  8. Nauczyciele są zobowiązani dopilnować, aby uczniowie/ opiekunowie prawni utrzymywali właściwą bezpieczną odległość.
  9. Na każdej przerwie klasa powinna być wietrzona, a stoliki uchwyty krzeseł, włączniki światła itp. dezynfekowane.
  10. Po odbiorze świadectwa należy bezzwłocznie opuścić budynek szkoły.

 

Harmonogram odbioru świadectw promocyjnych oraz świadectw ukończenia szkoły w dniu 26.06.2020 r.:

Klasa 1A – 14.00 – 15.30 – sala 1/7

Klasa 1B – 14.00 – 15.30 – sala 1/8

Klasa 1C – 14.00 – 15.30 – sala 1/1

Klasa 1D – 14.00 – 15.30 – sala 1/2

Klasa 1E – 14.00 – 15.30 – sala 1/3

Klasa 2A – 15.30 – 17.00 – sala 1/1

Klasa 2B – 15.30 – 17.00 – sala 1/7

Klasa 2C – 15.30 – 17.00 – sala 1/8

Klasa 3A – 17.00 – 18.30 – sala 1/2

Klasa 3B – 17.00 – 18.30 – sala 1/3

Klasa 3C – 17.00 – 18.30 – sala 1/6