We środę 7 października podczas lekcji wychowania fizycznego Pan Dyrektor oficjalnie przyjął do grona uczniów „Praktyka” młodzież, która rozpoczęła naukę we wrześniu w klasach pierwszych. Pan Dyrektor pasował uczniów, by następnie wręczyć im koszulki z logo szkoły. Po oficjalnej części uroczystości młodzież rozegrała turniej piłki siatkowej. Następnie po zmaganiach na parkiecie sali gimnastycznej młodzież posiliła się świeżą pizzą. Witamy was oficjalnie w rodzinie „Praktyka”!