Brakujące komplety podręczników są już do odebrania w sekretariacie szkoły.