Podział kandydatów na klasy jest dostępny w sekretariacie szkoły. Ewentualne życzenie zmiany klasy prosimy zgłaszać jak najszybciej do sekretariatu szkoły (przed rozpoczęciem roku szkolnego).